Rūta Ivanauskaitė-Baronienė

Danielius Limba

Vytautė Limbaitė

Neringa Tylaitė-Limbienė

Vytautas Limba

Monika Pivoraitė

Rūta Dikinytė-Krivičienė

Alfredas Daunoravičius

Laima Ilčiukaitė-Daunoravičienė

Rasa Kairytė-Čeberekienė

Sigitas Kavaliauskas

Aldona Vasiliauskaitė-Nariūnienė

Felicija Jurevičiūtė-Butėnienė

Angelė Andrijauskaitė-Steponėnienė

Monika Čereškaitė

Ugnė Katinaitė

Janina Putrimaitė-Čekelienė

Marytė Simonavičiūtė-Kulikauskienė

Rasa Liobytė-Šiukščiuvienė

Artūras Šiukščius

Danguolė Ražickaitė-Guobienė

Gintaras Žukovskis

Dalia Drilingaitė-Guobužienė

Erida Šimkutė-Djačenkienė

Regina Žygelytė-Šeibutienė

Genovaitė Ažubalytė-Jonelienė

Dalia Čeberekaitė-Čereškienė

Vytas Čereška

Paulius Čereška

Vaida Čereškaitė

Dainius Čereška

Sigitas Bučinskas

Marijona Šimulionienė

Vytautas Šimulionis

Valentas Liškauskas

Mindaugas Liškauskas

Stanislovas Žiagūnas

Darius Ambrasas

Jūratė Uščiauskaitė-Viburienė

Ema Krivičiūtė

Ramunė Šimėnienė

Linas Jakučionis

Gintas Steponėnas

Asta Jakučionytė-Trumpienė

Stasys Steponėnas

Povilas Gražys

Eugenijus Saviščevas

Meilė Sakalauskaitė-Gražienė

Vidas Kaselis

Saida Kazlauskaitė

Henrika Navikienė

Stanislovas Grajauskas

Jolanta Drazdauskienė

Rimvydas Bekešius

Viltė Uščiauskaitė

Kostas Pivoras

Adrija Kazlauskaitė

Deividas Černius

Agnė Šimėnaitė

Viktoras Šimėnas

Vida Šeikienė

Arvydas Kanapeckas

Regina Jančiūraitė-Bieliauskienė

Paulius Bieliauskas

Albertas Bieliauskas

Vanda Jančiūraitė-Lasienė

Rolandas Lasys

Modestas Bieliauskas

Dovilė Kulikauskaitė-Kazlauskienė

Rūta Žiūraitė-Paliukėnienė

Romualda Baltuškaitė-Žvinienė

Janina Trimonytė-Remeikienė

Raimondas Morkūnas

Vida Andriūnaitė

Audrius Sabaliauskas

Jonas Matelionis

Rasa Steponėnaitė-Rubikienė

Aldona Skripkaitė-Tupčiauskienė

Elvyda Ilonytė

Marius Lasys

Daiva Lasytė-Lasienė

Dominykas Michnevičius

Aloyzas Šinkūnas

Kęstutis Kviklys

Vytas Kviklys

Ingrida Jasiulionytė

Agnė Dragūnaitė

Saulius Dragūnas

Dalia Grabauskienė

Aistė Grabauskaitė

Mėja Grabauskaitė

Ignas Grabauskas

Elinga Baušytė

Virginija Bekešienė

Dalia Rudėnienė

Gintarė Bučytė

Dalia Bučienė

Jolanta Žiūraitė-Brazauskienė

Algimantas Gelažanskas

Regina Žukovskaja

Pranas Girdvilis

Laimutė Gelažanskaitė-Girdvilienė

Valdas Kazlas

Algirdas Šiukščius

Valdas Juočepys

asta bražėnaitė-aglinskienė

egidijus veršelis

Vidmantas ilonis

lina matulionytė-šukienė

ina šaveliovaitė-jazgevičienė

valdas satkūnas

Asta šeikytė – pipirienė

vidas vilutis

ramutė telksnytė-kniaziuvienė

Birutė valiaugaitė-šapalienė

zenius satkūnas

virginija gerdvilytė-ražickienė

vida žygelytė-vasiliauskienė

Daiva Matulionytė-Šiaučiulienė

Marius Deksnys

Elena Jancevičienė

Ona Audenienė

Vida Maciulevičienė

Regina Dikinienė

Ingrida Ivanauskaitė

Elvyra Jatautienė

Virginijus Deksnys

Sigita Pivorienė

Martynas Žvinys

Jurgita Žvinienė

Danguolė Šeikytė-Michnevičienė

Gabrielė Glinskytė

Laura Lasytė

Vaidas Misius

Dalia Zabelaitė-Mačiulienė

Karolina Mačiulytė

Luknė Žalalytė

Majus Lasys

Saulė Gavėnaitė

Luknė Grabauskaitė

Vainius Uščiauskas

Gintaras Rukas

Viktoras Leonovas

Albinas Dimskas

Vakaris Atkočiūnas

Eglė Agintė

Darius Agintas

Ramunė Grajauskaitė-Gecevičienė

Gintautas Jatautis

Judita Sabaliauskaitė-Matačienė

Nikolajus Saviševas

Laimonas Šimkus

Nijolė Jonelytė-Zinkevičienė

Dainoras Jonelis

Raimondas Grajauskas

Janė Ivanauskaitė-Paliunienė

Bronislava Ivanauskaitė-Šeikienė

Rimantas Butėnas

Alvydas Grigas

Danutė Juočepytė-Pakalniškienė

Vygantas Šeikis

Rimantas Sabaliauskas

Vingaudas Kadūnas

Birutė Kadūnienė

Elvyra Telksnytė

Valentinas Bučinskas

Boleslovas Pilka

Loreta Gražytė-Smaižienė

Daiva Gražytė-Vaitkūnienė

Dalia Gražytė-Misevičienė

Alvira Babelytė-Žvinienė

Samanta Urbonaitė

Saulius Chatkevičius

Daiva Beinorienė

Julius Beinoras

Zita Sadūnaitė

Karolis Stankus

Eugenijus Skebas

Bronius Skebas

Povilas Navikas

Ričardas Zimka

Jadvyga Valaikienė

Zenonas Pilka

Petras Zenevičius

Valdas Vilutis

Ernestas Žalalis

Angelė Pumputienė

Lionė Liobienė

Rimantas Kraujalis

Nijolė Miknevičiūtė

?

Remigijus Katinas

Regina Bražėnienė

Leonas Arčiamas

?

Stasys Stukas

?

Regina Steponėnienė

?

Adelė Pupkevičiūtė-Pūkienė

?

Laimutis Krikštaponis

?

Genutė Pipirienė

genute-pipiriene

Vitalija Bieliauskienė

vitalija-bielaiuskiene

Vilma Augulienė

12

Dalia Sabalinkienė

17

Enrika Keblaitė

29

Stasys Skebas

34

Petras Lipeika

18

Povilas Žygelis

17

Povilas Navikas

15

Stasys Jakučionis

12

Balys Mankevičius

11

Vida Stukienė

33

Algis Gražys

10

Virginijus Meldaikis

9

Aldona Karalienė

19

Jonas Juočepis

36

Birutė Sabaliauskienė

32

Antanas Jakučionis

39

Leonas Šimkus

42

Stasys Šulskus

40

Viktorija Barbora Ilonytė

30

Augustinas Jazgevičius

31

Arminas Tručinskas

41

Gabija Matulionytė

28

Nerijus Stripeikis

26

Erika Duchnevičiūtė

27

Vėjūnas Bulkevičius

24

Vidmantė Viburytė

25 b

Gustas Kavaliauskas

23

Miglė Stukaitė

22

Rimvydas Pažusis

21

Aurimas Umbrasas

20

Sandra Stukaitė

13(1)

Monika Zimkaitė

8

Fausta Michnevičiūtė

7

Laura Lasytė

6

Kotryna Ruzgaitė

3(1)

Žygimantas Žiogas

14

Karolis Navikas

16

Emilija Aliukonytė

2(2)

Karolina Urbonaitė

1(2)

Daiva Bimbirienė

Daiva Bimbirienė c

Jūratė Petrauskienė

3

Vytautas Šerelis

6

Aldona Zenevičienė

2

Henrikas Danišauskas

4

Ina Žiogienė

5

Aidas Krivičius

7

Arūnas Guzovijus

1

Augustė Augulytė

13

Vidmantė Viburytė

6

Jurgita Zabelaitė

14

Milda Kamarauskienė

15

Danutė Levanauskienė

16

Aušra Bražėnaitė

19

Arvydas Grigas

20

Luknė Augulytė

8

Vakaris Viburys

10

Jokūbas Zabela

9

Liepa Uščiauskaitė

7

Aušra Repečkienė

5

Nijolė Šeikienė

4

Vytautas Sabaliauskas

224

Marius Avlasevičius

Kęstutis Udra

Lijana Uselytė

Lijana Uselytė

Ramunė Uselytė

Ramunė Uselytė

Martynas Ažubalis

Lukas Kiaušas

Tomas Balčiūnas

Martynas Ažubalis

Kęstutis Udra

Tomas Balčiūnas

Gerda Balčiūnaitė

Gerda Balčiūnaitė

Meda Balčiūnaitė

Meda Balčiūnaitė

Lukas Kiaušas

Marius Avlasevičius

Linas Šimulionis

Linas Šimulionis

Laimutė Pacevičienė

Laimutė Pocevičienė 2

Jonas matulionis

Jonas Matulionis

Jūratė Sabaliauskienė

555

Vaida Saugūnienė

Vaida Saugūnienė

Inga Kavaliauskienė

Inga Kavaliauskienė

Danielius Drazdauskas

Danielius Drazdauskas

Sonata Baušienė

Sonata Baušienė

Liongina Lasienė

liongina lasienė

Mykolas Veršelis

Mykolas Veršelis

Antanas Pivoras

?

Stasys Gražys

stasys

Audrutė Vildienė

audra 2

Laimutis Statauskas

?

?

Jolita Michnevičienė

?

Mingailis Sabaliauskas

12

Birutė Šiukščiuvienė

13

Aldona Dragūnienė

11

vytautas antanas dambrava

15

Akvilė Umbrasaitė

21

Evelina Grigaitė

22

Erika Liubertaitė

23

Irena Danišauskienė

26

Lukas Dilys

20

Viana Raoof

19

Mantas Gražys

17

Vilija Bulkevičiūtė

18

Lukas Lasys

14

Klaudijus Paškevičius

13

Ernestas Keblas

12

Simona Nicole Baltrušaitis

11

Lukas Bražėnas

10

Martynas Jūronas

9

Eugenija Arčiamienė

25

Egidijus Stripeikis

8

Domantė Ilonytė

7

Mindaugas Urbanavičius

6

Ligita Stripeikytė

5

Tereza Miklis

4

Saulė Kelnerytė

3

Genė Jakučionienė

24

Meda Balčiūnaitė

2

Henrikas Jatautis

1

Stasys Ūdras

Stasys Ūdras

Alvydas Ališauskas

IMG_0824

Nijolė Stančikienė

IMG_0823

Vladas Pusvaškis

IMG_0816

Gintautas Šeikis

gintautas

gintautas

Loreta

Loreta

Daiva

Daiva

Stasė

Stasė

Paulius Mikelinskas

3

Jurgita Kniaziukienė

16 a

Stanislovas

Stanislovas

du draugai

IMG_0656

Danguolė Veršelienė

mama

Dominyka

IMG_0647

Vytautas Jakutonis

Vytautas Jakutonis

Levutė

Levutė

Dalia Skebienė

15 a

Jolanta Bimbirienė

6 b

Živilė Pažusytė ir Eglė Krivičiūtė

Živilė Pažusytė ir Eglė Krivičiūtė

Giedrė Vidžiūnaitė

Giedrė Vidžiūnaitė

Aidonas Užubalis

seniūnas Aidonas Užubalis

Viktorija Šimėnaitė

Viktorija Šimėnaitė

Titas Augulis

Titas Augulis

Tauras Juraška

Tauras Juraška

Vygandas Uščiauskas

Vygandas Uščiauskas

Robertas Šimonis

Robertas Šimonis

provizorė Stasė

provizorė Stasė

Ovidijus Baškauskas

Ovidijus Baškauskas

Neris Juraškaitė

Neris Juraškaitė

Neringa Kviklytė

Neringa Kviklytė

Mindaugas Urbonavičius

Mindaugas Urbonavičius

Justina Bareikytė

Justina Bareikytė

Julija Baranauskaitė

Julija Baranauskaitė

Jaunius Augulis

Jaunius Augulis

Gytis Urbonavičius

Gytis Urbonavičius

Genė Repečkienė

Genė Repečkienė

Evaldas Baškauskas

Aivaras Čečetas

Žygimantas Ylonis

Žygimantas Ylonis


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/fastcgi/cgi-bin) is not within the allowed path(s): (/home/cigarete/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/cigarete/domains/zukasalanta.lt/public_html/wp-includes/functions.php on line 1846

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/fastcgi/cgi-bin) is not within the allowed path(s): (/home/cigarete/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/cigarete/domains/zukasalanta.lt/public_html/wp-includes/functions.php on line 1846

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/fastcgi/cgi-bin) is not within the allowed path(s): (/home/cigarete/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/cigarete/domains/zukasalanta.lt/public_html/wp-includes/functions.php on line 1846

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/fastcgi/cgi-bin) is not within the allowed path(s): (/home/cigarete/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/cigarete/domains/zukasalanta.lt/public_html/wp-includes/functions.php on line 1846

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/fastcgi/cgi-bin) is not within the allowed path(s): (/home/cigarete/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/cigarete/domains/zukasalanta.lt/public_html/wp-includes/functions.php on line 1846

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/fastcgi/cgi-bin) is not within the allowed path(s): (/home/cigarete/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/cigarete/domains/zukasalanta.lt/public_html/wp-includes/functions.php on line 1846