2018 gegužės 19 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

   

 

2018 gegužės 18 d. sostinėje buvusiuose KGB rūmuose atidaryta palaimintojo Teofiliaus Matulionio paroda.

       

 

2018 gegužės 16 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Ukmergės ir Raseinių.

           

 

2018 gegužės 15 d. dvaro galerijos svečiai – Profesijos mokytojai iš Vilniaus, Panevėžio, Marijampolės, Ukmergės, Biržų, Anykščių, Plungės, Zarasų, Vilkijos, Joniškio, Dieveniškių, Smalininkų, Alantos, Joniškėlio.

  

 

2018 birželio 12 d. dvaro svečiai – iš Vilniaus, Londono, jaunavedžiai Marija ir Tadas iš Utenos.

   

 

anonsas/kvietimas į palaimintojo alantiškio parodą sostinėje.

Kun. T. Matulionis Maskvos Sokolnikų kalėjime 1924 12 19                    Vyskupas T. Matulionis sovietinėje                                                                                                                                            tremtyje Šeduvoje apie 1962-uosius

 

2018 gegužės 11 d. dvaro galerijoje – svečiai iš sostinės, Vilniaus Šilo mokyklos vaikai ir mokytojai.

           

 

2018 gegužės 10 d. dvaro galerijoje – Utenos, Joniškio ir Alantos moksleiviai.

         

 

2018 gegužės 9 d. dvaro galerijos svečiai – Joniškio, Zarasų, Utenos, Alantos, Balvio ir Daugpilio profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

   

 

2018 gegužės 8 d. dvaro galerijoje – Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Europos regionų komiteto diskusijos dalyviai.

 

2018 gegužės 4 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento ir Zarasų raj. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos moksleiviai ir pedagogai.

 

 

2018 04 26 dvaro galerijoje – svečiai iš Lietuvos moksleivių sąjungos Molėtų raj. mokinių tarybos ir Utenos mokinių savivaldų informavimo centro “Mokyklų mainai”.

 

 

2018 04 24 dvaro galerijoje ir Leopoldo Surgailio parodoje – trys kūrybinės grupės: 1. Juozas Pranckevičius, Svajūnas Armonas, Ausma Bankauskaitė, Saulius Kruopis iš plenero “Dvilypio slėnio ekspresija”. 2. Molėtų kūrėjai su vadovu Donatu Ivanausku. 3. Moksleiviai iš Alantos TVM su dailės mokytoja Egle Aginte.

                

 

Dvaro galerijoje atidaryta Leopoldo Surgailio (1928-2016) tapybos ir fotografijų paroda, liaudies skulptūrų kolekcija ir išsaugota nepriklausomybės laikų trispalvė.

                 

 

2018 balandžio 14 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus ir Rusijos ambasadorius Aleksandras Udalcovas su ponia.

 

 

Dvaro galerijoje – paskutinė Stasio Aukštuolio parodos savaitė (veiks iki balandžio 15 d.). Balandžio 21 d. atidaroma modernizmo klasiko Leopoldo Surgailio (1928-2016) tapyba, nuotraukos, išsaugota trispalvė.

 

Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: kėlės Kristus, mirtis krito. – Aleliuja, aleliuja, aleliuja! Geluonį mirties išrovė, nuodėmes mūsų nuplovė, pragaro vartus išgriovė. – Aleliuja, aleliuja!

Jonas Čepas (miręs apie 1983). PRISIKĖLIMAS. JĖZAUS ŠIRDIS. AUŠROS VARTŲ MARIJA. Piešiniai iš Vaidoto ir Auksės Žukų rinkinio. Paroda “Tyliosios kolekcijos” sostinės Nacionalinėje dailės galerijoje. Atidarymas 2018 04 06.

 

2018 kovo 28 d. dvaro galerijoje – Alantos gimnazijos dailės pamoka, mokytoja Eglė Agintė.

   

 

2018 kovo 27 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Gikonių.

 

2018 kovo 24 d. dvaro galerijoje – svečiai iš sostinės, aktorius Ramūnas Abukevičius.

 

2018 kovo 21 d. dvaro galerijoje – trečiojo amžiaus universiteto studentai iš Molėtų.

 

2018 kovo 20 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Giedraičių.

 

2018 kovo 17 dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

 

2018 kovo 13 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

 

2018 kovo 11. Teofiliaus Matulionio dukterėčia Meilė Matulionytė-Bubelienė: “Kai aplankėme dėdę vyskupą Šeduvoje porą savaičių prieš jo mirtį, atsisveikindamas jis pasakė – perduokite linkėjimus laisvai Lietuvai”. Buvo 1962-ieji. Palaiminti linkėjimai!

Alantoje krikštytas vyskupas-kankinys Teofilius Matulionis (1873-1962). Mordovija, 1955. Teofilio Pilkos nuotrauka.

 

2018 kovo 1 d. dvaro galerijoje – svečiai iš sostinės.

 

2018 vasario 22 d. sukurtas Alantos dvare registruoto Palaimintojo Teofiliaus fondo logotipas. Autorius – dizaineris Gediminas Lašas.

 

2018 vasario 21 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus ir Ignalinos.

 

2018 vasario pradžia. Prancūzų modernizmo tėvas Paul’is Cezanne’as (1839-1906) Londone: Nacionalinėje portretų galerijoje ir muziejuje somerseto namai (Somerset House).

       

 

2018 vasario 17 d. dvaro galerijoje – svečiai iš sostinės.

 

Valstybės atkūrimo šimtmetis sostinėje. Vasario 16-osios vakare – šimto laužų juosta Gedimino prospekte.

     

 

2018 vasario 16 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus ir Molėtų.

 

Mieli dvaro galerijos bičiuliai – su Vasario 16! Būkite sveiki ir laimingi laisvoje Lietuvoje!

Dailininko Stasio Aukštuolio (1957-2011) plakatas, atspausdintas 1988 m. Vilniuje 30 000 egz. tiražu. Kartu su kitais S. Aukštuolio kūriniais, Vytis šiuo metu eksponuojamas Alantos dvaro galerijoje. Vieną šio darbo atspaudą turi įsigijęs Viktorijos ir Alberto muziejus Londone.

 

Šeštadienį, vasario 10 d. 12 val. dvaro galerijoje atidaroma Stasio Aukštuolio (1957-2011) kūrybos paroda. Sovietmečiu tiražuotas dailininko Vytis – Londono muziejuje ir Alantoje. Kviečiame!

 

2018 vasario 6 d. dvaro galerijoje – LRT laidos “Nacionalinė paieškų tarnyba” kūrybinė grupė su redaktore Rūta Sinkevičiene.

 

2018 sausio 27 d. – apsilankymas pas Skiemonių parapijos kunigą Sigitą Uždavinį (g. 1933). Pokalbis apie gretimame Kudoriškių kaime gimusį palaimintąjį Teofilių Matulionį, apie gyvenimo išbandymų ištirtus kunigus ir tuos, kurie daro gėdą žmonėms ir Bažnyčiai.

 

2018 sausio 27 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

 

Sausio 25 d. įvyko Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo atstovų susirinkimas dėl internetinės svetainės kūrimo. Dalyvavo trys jauni palaimintojo vyskupo-kankinio giminaičiai: Agila Gailė, Mindaugas Bubelis, Teofilis Pilka, fondo pirmininkas.

 Dešinėje – kunigo Teofiliaus brolio Antano santuokos proga Leningrade dovanoto kilimo fragmentas, apačioje – vyskupas T. Matulionis lanko Lietuvos parapijas (apie 1937).

 

Mirė pedagogė, bibliotekininkė Daivutė Liškauskienė.

2018 m. sausio 18 d. mirė Alantos mokytoja ir bibliotekininkė Daivutė Karvelytė-Liškauskienė. Velionė gimė 1967 m. Ančėnų kaime, mokėsi Skudutiškio aštuonmetėje ir Alantos vidurinėje mokykloje. 1990 m. baigė Vilniaus universitetą. Dirbo fizikos mokytoja Panevėžio rajono Vadoklių vidurinėje mokykloje. 1993 m. įsidarbino Alantos vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, vėliau paskirta matematikos mokytoja. 1997 m. D. Liškauskienė pradeda dirbti Alantos technologijos ir verslo mokykloje fizikos mokytoja. 2003 m. gavo Vytauto Didžiojo Universiteto edukologijos magistro laipsnį. Be pedagoginio darbo, nuo 2008 m. dirbo Alantos dvare Elvyros Satkūnaitės vardo bibliotekoje, 2013 m. jai buvo suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacija. 2018 m. sausio 21 d. velionė palaidota gimtajame Skudutiškyje. Ilsėkis ramybėje!

 

2018 sausio 13 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus, Kauno, Ukmergės.

 

2018 sausio 6 d. dvaro galerijos svečiai – iš Estijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos, tarptautinis moksleivių turnyras “Auksinė šaškė”.

 

2017-ųjų pabaiga sostinės V. Kasiulio muziejuje. Poeto ir publicisto Kazio Bradūno surinkta lietuvių modernistų kolekcija: Adomas Galdikas, Viktoras Vizgirda, Kęstutis Zapkus, Pranas Gailius ir kiti.

              

 

Gruodžio 22 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

 

Gruodžio 16 d. dvaro galerijoje – Petro Tarasenkos lobių ieškotojai.

 

Gruodžio 14 d. dvaro galerijoje ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio parodoje – svečiai iš Balninkų.

 

Lapkričio 29 d. Molėtų mero Stasio Žvinio ir ATVM direktoriaus Vlado Pusvaškio vizitai Seime ir Kultūros paveldo departamente (KPD) dėl Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejaus steigimo Alantos dvaro antrajame aukšte.

Su LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininku Povilu Urbšiu.

Su KPD direktore Diana Varnaite (kairėje) ir planavimo skyriaus vedėja Bronislava Raupėniene.

 

2017 lapkričio 9 d. Vilniuje įkurtas ir Alantos dvare registruotas “Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas”.

Fondo steigėjai. Sėdi iš kairės: kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas, verslo konsultantė Laimutė Milašauskienė, teatrologė prof. Irena Veisaitė, palaimintojo vyskupo giminaitė pedagogė Rūta Grumadaitė-Pabarčienė. Stovi iš kairės: žurnalistas Ridas Jasiulionis, Vaidotas Žukas, Alantos seniūnas Aidonas Užubalis, palaimintojo giminatė vadybininkė Agila Gailė, palaimintojo giminatis komunikacijų atstovas Teofilis Pilka, aktorė Dalia Michelevičiūtė, kino menininkas Audrius Stonys (trūksta redaktoriaus Donato Puslio).

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679965/laba_diena_lietuva#wowzaplaystart=3866000&wowzaplayduration=504000

https://www.15min.lt/galerija/spaudos-konferencijoje-pristatytas-naujai-isteigtas-palaimintojo-teofiliaus-matulionio-fondas-137112#_

http://sc.bns.lt/view/item/252517

Juridinio asmens pavadinimas: Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Fondo sąskaita SEB banke: LT877044060008191249

 

Lapkričio 16 d. dvaro galerijoje – viešnios iš Vilniaus ir Utenos.

 

Lapkričio 10 d. dvaro galerijoje ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio parodoje – svečiai iš Mačionių.

 

Anonsas. Lapkričio 19 d. 16 val. Alantos dvare – romansų vakaras: “Vėtrungė” iš Ignalinos, “3in1” iš Salako, “Malkesta” iš Molėtų ir Inturkės moterys.

 

Lapkričio 8 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus ir tautodailininkės iš tradicinio siuvinėjimo 19-tojo respublikinio simpoziumo “Žaliasis laumžirgis”.

        

 

Lapkričio 6 d. dvaro galerijos ir Molėtų krašto žydų atminimo ekspozicijos svečiai – bernardinai.lt redakcijos atstovai iš sostinės.

 

 

Lapkričio 4 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

   

 

Lapkričio 3 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kauno.

  

 

Lapkričio 2 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kauno ir Elektrėnų.

 

Spalio 28 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Rygos.

 

 

Spalio 26 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kauno Karaliaus Mindaugo mokymo centro.

       

 

Spalio 21 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Varšuvos.

 

Spalio 15 d. dvaro galerijoje ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio parodoje – svečiai iš Birštono Carito, sakralinio muziejaus, dekanas Jonas Dalinevičius.

  

 

Spalio 15 d. Vilnius, Nacionalinė dailės galerija. Sostinės menas prieš šimtą metų: “Vilnius. Topophilia” iš advokato Rolando Valiūno kolekcijos ir tarptautinė paroda “Vilniaus piešimo mokykla” – lietuviai, žydai, rusai, lenkai, prancūzai.

    

Plačiau: http://zukasalanta.lt/renginys/spalio-15-d-vilnius-nacionaline-dailes-galerija-sostines-menas-pries-simta-metu-vilnius-topophilia-is-advokato-rolando-valiuno-kolekcijos-ir-tarptautine-paroda-vilniaus-piesimo-mokykla/

 

 

Rugsėjo 14 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus.

 

Spalio 13 d. dvaro galerijoje – viešnia iš Anykščių.

 

Spalio 12 d. dvaro galerijoje – Erazmus+2 “Moderni kaita” – svečiai iš Italijos, Ispanijos, Belgijos, Lenkijos ir Molėtų gimnazijos.

 

Spalio 8 d. dvaro galerijos svečiai – Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis su palyda.

     

 

Spalio 7 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus ir Kauno.

 

Spalio 6 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kauno.

 

Spalio 4 d. dvaro galerijoje ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio parodoje – viešnios iš leidinio “Mano sodyba”.

 

Rugsėjo 30 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Liepojos, Vilniaus, Kauno, Anykščių, Plungės, Vilkaviškio.

 

Rugsėjo 26 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Prancūzijos, JAV, Baltarusijos, Vilniaus.

       

 

Rugsėjo 23 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Ispanijos ir Katalonijos, JAV, Nikaragvos, Lenkijos, Vilniaus, Klaipėdos, Mažeikių, Papilės, Panevėžio, Trakų, Nemenčinės, Sužionių, jaunavedžių svita – Jolita Blyžytė ir katalonas Miquelis Vila.

      

 

Rugsėjo 22 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kretingos.

 

Rugsėjo 14 d. dvaro galerijos svečiai – iš Prancūzijos, Švedijos, Vilniaus, Šiaulių.

                

 

Rugsėjo 16 d. dvaro galerijoje – daktaro Mindaugo Minderio šeima, svečiai iš Vilniaus, Anykščių, Trumponių.

 

Rugsėjo 15 d. mirė kino dokumentininkas Rimtautas Šilinis (1937-2017). Jo filmas “Pasirašau – arkitektas” (1972) šią vasarą buvo rodomas Alantos dvaro parodoje “Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – Lionginas Šepka ir Antanas Mončys”. Kairėje – L. Šepka su savo drožiniais, R. Šilinio nuotrauka, 1972. Dešinėje – R. Šilinio portretas, 15min.lt nuotrauka.

 

Rugsėjo 14 d. dvaro galerijos svečiai – iš Utenos.

  

 

Rugsėjo 13 d. dvaro galerijos viešnios – Lietuvos dailės muziejaus restauratorės.

        

 

Rugsėjo 9 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Švedijos ir Molėtų, verslininkai, gydytojai, dizaineriai ir dvarų savininkai iš Vilniaus klubo, jaunavedžiai Kristina ir Paulius iš Kauno-Ukmergės.

                             

 

Rugsėjo 8 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Tailando, Utenos, Alantos.

   

 

Rugsėjo 6 d. dvaro galerijos svečiai – iš Druskininkų.

Rugsėjo 2 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Skiemonių, jaunavedžiai Lina ir Egidijus.

 

Rugsėjo 1 d. dvaro galerijos svečiai – jaunavedžiai Kotryna ir Edgaras iš Ukmergės ir Liubičo (Lubicz) herbo bajorai.

 

Rugpjūčio 31 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kauno.

 

 

Rugpjūčio 30 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Kauno, Varėnos, Anykščių, Utenos.

  

 

Rugpjūčio 28 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus, Alantos.

      

 

Rugpjūčio 26 d. dvaro galerijoje – svečiai iš Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Rietavo, Anykščių, Giedraičių, Kazlų Rūdos, Žaslių, Germaniškio, Utenos, Skiemonių.

                      

 

Rugpjūčio 24 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Palangos, Elektrėnų, Utenos, Alantos.

 

Rugpjūčio 23 d. dvaro galerijos svečiai – iš Austrijos, Prancūzijos, Vilniaus, Klaipėdos, Molėtų.

 

Rugpjūčio 22 d. dvaro galerijos svečiai – iš Bavarijos, Kretingos, Ukmergės, Balninkų.

         

 

Rupjūčio 20 d. dvaro galerijos svečiai – iš Sicilijos, Briuselio, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Mažeikių, Kiauklių, Anykščių, Utenos.

                    

 

Rugpjūčio 19 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Anykščių, Širvintų, Alantos.

     

 

Rugpjūčio 18 d. dvaro svečiai – iš Vilniaus, Palangos, Anykščių, Alantos.

 

Rugpjūčio 17 d. dvaro galerijos svečiai – iš Klaipėdos.

  

 

Rugpjūčio 16 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Naujasodžio.

             

 

Alanta-Palenkė, rugpjūčio 15 d. Žolinės Vygrių kamaldulių vienuolyne, Jono Pauliaus antrojo apartamentai su šventojo statula nendryne ir bažnyčia su žvėrių ragais, Augustavo kanalas ir Seinų bazilika su stebuklinga Madona ir Antano Baranausko kapu.

         

Plačiau: http://zukasalanta.lt/renginys/alanta-palenke-rugpjucio-15-d-zolines-vygriu-kamalduliu-vienuolyne-jono-pauliaus-antrojo-apartamentai-su-sventojo-statula-nendryne-ir-baznycia-su-zveriu-ragais-augustavo-kanalas-ir-seinu-bazilika/

 

Rugpjūčio 13 d. dvaro galerijos svečiai – iš Ukrainos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Druskininkų, Molėtų, dailininko Jono Maldžiūno šeima.

                

 

Rugpjūčio 12 d. dvaro galerijos svečiai – iš Londono, Vilniaus, Molėtų, Kauno, Šiaulių, Panevėžio.

      

 

Rugpjūčio 11 d. dvaro galerijos svečiai – iš Estijos, Vilniaus, Šiaulių, Utenos, Anykščių, Naujasodžio.

            

 

Rugpjūčio 10 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių, Alantos.

              

 

Rugpjūčio 9 d. dvaro galerijos ir palaimintojo Teofiliaus parodos lankytojai – iš Vilniaus, Šiluvos, Šiaulių, Kretingos, Kybartų.

         

 

Rugpjūčio 8 d. dvaro galerijos svečiai – iš Berlyno, Maskvos, Vilniaus, Kauno, Šakių, Klaipėdos, Visagino, Anykščių, Molėtų, Metelių.

           

 

Rugpjūčio 6 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Kauno, Garliavos, Ukmergės, Molėtų, Alantos.

         

 

Rugpjūčio 5 d. dvaro galerijos svečiai – iš Bikuškio dvaro, Niujorko, Floridos, Vilniaus, Kauno, Vilkijos, Telšių, Mažeikių, Jonavos, Radviliškio, Širvintų.

                          

 

Rugpjūčio 4 d. dvaro galerijos svečiai – iš Kauno, Kybartų, Vilniaus, Alantos, Naujasodžio, Ukrainos lietuvių grupė.

          

 

Rugpjūčio 3 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių, Alantos.

           

 

Rugpjūčio 2 d. dvaro galerijos ir palaimintojo Teofiliaus parodos svečiai – iš Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, Alantos.

           

 

Rugpjūčio 1 d. dvaro galerija tuoj po vėtros, dar be elektros – Indrės ir Žilvino Pagalių vestuvininkai, svečiai iš Vilniaus, Šiaulių, Ukmergės.

      

 

Liepos 30 d. dvaro galerijos svečiai – iš Šveicarijos, Honkongo, Vilniaus, Kauno, Alantos, Utenos, Jonavos, Kupiškio.

  

 

Liepos 29 d. dvaro galerijos svečiai – iš Anglijos, Vokietijos, Vilniaus, Kauno, Dubingių, Kėdainių, Gargždų, Alytaus, Jurbarko.

 

Liepos 27 d. dvaro galerijos svečiai iš Vilniaus.

 

Liepos 27 d. dvaro galerijos svečiai – iš Kauno, Joniškio.

 

Liepos 26 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Molėtų, Taujėnų, Marijampolės.

 

Liepos 25 d. dvaro galerijos svečiai iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Alantos.

 

Liepos 23 d. dvaro galerijos svečiai iš Olandijos, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Alantos, Pasvalio, Kėdainių, Skuodo.

                   

 

Liepos 22 d. dvaro galerijos svečiai – Austrijos princesė Pia Auersperg ir Robertas Fridrikas, dvaro lankytojai iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Biržų, Pakalnių, Klaipėdos, Molėtų, Utenos. Ir pagaliau – vestuvininkai.

 

Liepos 22 d. – šventė Alantoje, šeimų bėgimas iš dvaro į miestelį.

 

Liepos 21 d. dvaro galerijos svečiai – iš Kauno, Panevėžio, Tauragės, Naujasodžio.

 

Liepos 20 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Mosėdžio.

 

Liepos 19 d. dvaro galerijos ir palaimintojo Teofiliaus parodos svečiai – iš Prancūzijos, Vilniaus, Kauno, Utenos ir 19-osios tradicinio siuvinėjimo stovyklos “Žaliasis laumžirgis”.

          

 

Liepos 18 d. dvaro galerijos svečiai – iš Vilniaus, Klaipėdos, Šilutės.

 

Liepos 16 d. dvaro galerijos svečiai iš Vilniaus, Londono, Stokholmo, Alantos.

   

 

Liepos 15 d. dvaro galerijoje ir palaimintojo Teofiliaus parodoje – svečių griūtis. Lankytojai iš Australijos, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šilutės, Kėdainių, Trakų, Molėtų, Utenos, Žibėčių.

 

Liepos 12 d. dvaro galerijos ir palaimintojo alantiškio Teofiliaus parodos svečiai – iš Vilniaus ir Zarasų, Seimo narys Algis Strelčiūnas.

 

 

Liepos 9 d. dvaro galerijos svečiai iš Kretingos, Anykščių, Naujasodžio, Kauno ir Vilniaus.

      

 

Liepos 8 d. dvaro galerijos svečiai iš Vilniaus, Kauno, Telšių, Anykščių.

   

 

Liepos 7 d. dvaro galerijos ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio parodos svečiai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Skiemonių, Visagino.

 

Liepos 5 d. dvaro galerijos svečiai iš Vilniaus, Kauno, Ukmergės, Širvintų, Utenos, Ignalinos, Naujasodžio.

 

Liepos 4 d. dvaro galerijos svečiai – iš Prancūzijos ir žemaičiai iš Mažeikių.

 

Anonsas – liepos 6 d. 11.30 val. bus atidaryta paroda “Palaimintasis Teofilius Matulionis gimtinėje – relikvijos, nuotraukos, laiškai iš sovietinių kalėjimų, maldų liudijimai”.

Karlo Baulo nuotraukoje – palaimintojo Teofiliaus Matulionio šeima, 1934. Priekyje iš kairės: brolio Jeronimo sūnus Vytautas ir dukra Laimutė, sesers Elžbietos sūnus Algimantas Baruolis. Sėdi iš kairės: brolienės Emilijos mama Julija Markevičienė, brolis Jurgis, vyskupas Teofilius, pamotė Ona Matulionienė, sesuo Grasilda Matulionytė-Šeduikienė. Stovi iš kairės: brolis majoras Jeronimas, jo žmona Emilija, brolienė Michalina, brolis Juozas, sesuo Elžbieta Matulionytė-Baruolienė su dukra Danute, brolis Antanas, svainis pulkininkas Jonas Baruolis.

Ekonominės karių bendrovės foto studija, Kaunas.

 

Liepos 1 d. dvaro galerijoje Arvydas ir Vaiva Malciai, svečiai iš Malio, Belgijos, Vilniaus, Kauno.

 

Birželio 30 d. dvaro galerijos svečiai iš Molėtų, Vilniaus ir Vokietijos.

 

Birželio 29-sios (lietaus dienos) dvaro galerijos svečiai – iš Širvintų ir Troškūnų.

 

Birželio 27 d. dvaro galerijos svečiai iš Jungtinių Valstijų ir Klaipėdos.

 

 

Birželio 25 d. dvaro galerijos svečiai iš Italijos, Venesuelos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio.

 

Birželio 21 d. dvaro galerijos svečiai iš Rokiškio krašto muziejaus – Liongino Šepkos kūrybos saugotojai.

 

Anonsas: šį penktadienį iš Alantos dvaro kiemo 12-16 val. vyks LRT radijo tiesioginė transliacija. Šeštadienį 19 val. į Šepkos-Mončio parodą atvyks pasaulio lietuvių Santaros Šviesos suvažiavimo dalyviai.

 

Birželio 18 d. dvaro galerijos svečiai iš Vilniaus, Kauno, Utenos ir Palangos.