Vasario 16-ji Alantos gimnazijoje: Gintauto Šeikio ir dr. Norberto Černiausko paskaitos, Alantos dainininkai ir šokėjai.

825113041671214 1613 2145201022323262728229