Užgavėnių Morė, blynai ir čigonai Alantos dvaro rūsiuose vasario 9 d. Laimos Pacevičienės nuotraukos.

2 d1 e 43 b2 c1 b1 c22 b2 g1 d4 b