Pranciškonas Julius Sasnauskas Alantos gimnazijoje ir dvaro galerijoje

163 b3528 f8 e  78 c 8 b  8