Birželio 25 d. dvaro galerijoje: Rembrandto faksimiliniai piešiniai iš archyvinio Hagos aplanko Nr. 7. Parodos atidarymas.

51 b3 b3 c 3 o5(1)1 e1 c   santara1 f1 l3 e3 k1 h3 j3 p1 i 3 l4 c4 b13 g3 f 3 u1 k1 n© 2016© 201683 v

Kairėje – Lidija Šimkutė iš Australijos, dešinėje – Elena Bradūnaitė iš Havajų (JAV).