Alanta-Žilinsko galerija Kaune – Lietuvos išeivijos dailės fondo paroda: Vizgirda, Urbaitytė, Zapkus, Kempinas ir kt.

M JACBE GI  LK  N  ROTS