Alanta-Vilnius. Bažnytinio paveldo muziejuje – dailininkės Elvyros Kairiūkštytės (1950-2006) kūrybos paroda.