Alanta-Paryžius. Liepos 23 d. Vasaros miestas ir D’Orsay muziejus: Rodin’o ir Bourdelle’io skulptūros, Van Gogh’o, Toulouse-Lautrec’o, Bonnard’o ir kitų tapyba.

17 j 2 c27 b5 d  75 g5 f5 ga5 gi5 gd 5 c5 ei 5 gt5ef5ey6 c5 gj5 gu5 gh    6 f5k5eu6 e      66 d 7 d7 e 7 h7 g7 f7 i7 c