Alanta-Daugavpils: palaimintojo Teofiliaus Matulionio lankyta gimnazija, Marko Rothko (1903-1970) muziejus ir krikščioniškų bažnyčių erdvė prie Daugavos krantų.