Alanta-Antwerpenas. Rugsėjo 24 d. šiuolaikinio dailininko Wimo Hermanso asambliažų paroda “Gyvenimo ir mirties atributai”.

5123158107141116