Rugpjūčio 29-sios Žydų atminimo eitynės Molėtuose su Alantos dvaro galerijos stendų kolekcija – nužudytieji, gelbėtojai ir išgelbėtieji. 2-sis reportažas. Jolantos Bimbirienės nuotraukos.

252826 33323443313035363837403942  4145 4629