Rugpjūčio 29-sios Žydų atminimo eitynės Molėtuose su Alantos dvaro galerijos stendų kolekcija – nužudytieji, gelbėtojai ir išgelbėtieji. 1-sis reportažas. Jolantos Bimbirienės nuotraukos.

11615 6  19278 21221210  1311 142017