Alantos dvaro rūsiuose – amatų centras, Elvyros Satkūnaitės etnografinis rinkinys, Jono Matelionio drožiniai. Restauracijos architektas – Jakovas Mendelevičius, darbų vykdytojas – Bronius Gaižutis, ekspozicijos autorius – Vaidotas Žukas ir Jolanta Bimbirienė.

Alantos amatų centro atidarymo iškilmės21 b (1)17 b (3)Elvyros Satkūnaitės rinkinio salė I1617Elvytos Satkūnaitės rinkinio salė IIIElvyros Satkūnaitės salė II21 b (13)21 b (7)Jono Matelionio drožinių salė327 b866 b4 b3 b2521 b (6)17 b (1)Alantos amatų centras I201021 b (8)Alantos amatų centras IV202221 b (10)687Alantos amatų centras IIIAlantos amatų centras II1821 b (11)21 b (14)21 b (5)293021 b (4)521 b (17)38363724352527282667