2019 m. vasario 16 d. Alantos dvaro antrajame aukšte atidarytas palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus. Dalyvavo Sankt Peterburgo dvasinės seminarijos rektorius t. Konstantinas Perederijus, Leliūnų klebonas Stasys Tamulionis, palaimintojo vyskupo giminaičiai, Molėtų savivaldybės ir Alantos seniūnijos vadovai.